top of page
DM-65.jpg

Můj příběh

Pocházím z právnické rodiny a po vzoru rodičů jsem doktorka práv. Ta jsem vystudovala po počáteční životní rebelii – studiu herectví. Mé prvotní nadšení z bohémského stylu života však vzalo brzy za své, když jsem ve Zkrocení zlé ženy musela být alternována, jakmile byla Kateřina zkrocena a já se v ten okamžik stala zcela nevěrohodnou. Komediální talent, živý verbální projev, lehkost bytí a schopnosti vcítit se do jiných, mi však do života zůstaly.

Také jsem netušila, že při zápisu na univerzitu mi osud přivede do cesty mého budoucího manžela. V herecké šatně bychom se určitě nepotkali a to by byla velká škoda. S manželem jsme spolu neuvěřitelných sedmnáct let, což v dnešní době pokládám za takový malý a krásný zázrak.


Svou právnickou kariéru jsem zahájila notářskou praxí v Liberci, v mém rodném městě. Tam se začalo utvářet moje vnitřní přesvědčení, že osobním přístupem ke klientům, empatií a intuicí, dosáhne člověk úspěšných výsledků. Vzhledem k tomu, že jsem se velkou část mé praxe věnovala dědickým řízením, měla jsem možnost potkat rozmanité lidské charaktery, vidět nejrůznější mezilidské vztahy a zažít velice vypjaté okamžiky. Smrt si nevybírá, a proto mou kanceláří prošli lidé všech sociálních skupin, z měst i venkova, vzdělaní i obyčejní lidé. Mnohdy se zde setkávaly znesvářené rodiny a já byla tím tmelícím prvkem, který jim měl pomoci nalézt řešení. V tu chvíli jsem musela být nejen znalcem práva, ale často také psychologem, mentorem a důvěrníkem. Bylo skvělé vidět, když pozůstalí pod mým vedením dokázali najít řešení. 


Následně byla má kariéra několikrát přerušena, když jsem v rychlém sledu porodila tři děti a můj život se obohatil o další roli, a to roli matky. Nikdo není připraven na takou nálož nových pocitů, strachů, radostí a ztráty vlastní identity. Ještě včera jste byli ve víru života a středobodem vesmíru a najednou je všechno jinak. Jak dobře rozumím všem ženám, které tuto změnu zažily a následně, když se nadechnou a děti trochu odrostou, se snaží posbírat zbytky svých dávných znalostí, snů, sebevědomí a krásy a vyráží zpět do světa dospělých.

Závazky vůči dětem mi nedovolily věnovat se naplno právnické činnosti a současně jsem cítila potřebu vyzkoušet něco nového. Svět módy mě vždy lákal, a proto jsem vytvořila koncepci showroomu. Business se úspěšně rozbíhal a díky velmi osobnímu přístupu si k nám našla cestu celá řada zajímavých klientek. Náš showroom se pro ně stal jakousi oázou intimity a já brzy zjistila, že u nás nejen nakupují, ale především u nás rády tráví volný čas. 

Některé klientky se totiž vracely jen proto, aby se poradily se svými osobními či pracovními problémy. Příběhy, dilematy, názory, předsudky, radostmi, strastmi, a dalšími emocemi zabarvené hovory měly vždy něco společného. Byly určené pro mě, pro mé uši a očekávalo se, že poradím, vyslechnu, ocením. Stala jsem se jakousi rádkyní a důvěrnicí. A odsud už byl ke koučinku jen malý krok. Uvědomila jsem si tíhu zodpovědnosti a radit se životem jiným, neprofesionálně, jsem nechtěla.

NeuroCoaching je přístup, který mě hluboce ovlivnil. Ohromnou zásluhu sehrál představitel této metodiky dr. Tuka, který mi svým charismatem a hlubokou znalostí lidské duše dokázal předat poselství, které se v této metodice skrývá. Druhou pro mě nesmírnou hodnotou je propracovanost této metodiky, která má svá jasná pravidla. Žádné „čáry máry“ a vaření z vody. NeuroCoaching vychází z výzkumu neurovědy, o tom jak funguje lidský mozek. Jasná fakta, která jsou vědecky podložená.


Nejprve jsem se seznámila s teoretickými základy a absolvovala intenzivní trénink, kde jsem získala základy mých znalostí. Metoda „brain based“ mě natolik nadchla, že jsem následně úspěšně navázala programem Professionals, zakončeným certifikovanou zkouškou. Primární hodnotou Neuroleadershipu je víra v lidský potenciál, uvědomění si síly lidských emocí a respekt k člověku takovému jakým je. 

Když jsem posléze začala s vlastní praxí, byla jsem sama překvapena, jak skvěle metoda funguje. A proč koučovat právě se mnou?


Většina lidí má tendenci zamlčovat své silné stránky, jako by se za ně styděli. A tak raději vyzdvihují své nedostatky, což je nesmírná škoda. Přitom základním principem koučinku je nacházení a rozvíjení silných stránek. Proto se nebojím představit Vám ty mé.


Jsem upřímná, spolehlivá, empatická a umím naslouchat. Mé vlastnosti, zkušenosti, životní optimismus a víra v člověka, ze mě dělají dobrého průvodce životem a osobnost, se kterou je radost být. Cítím, že mým posláním je rozdávat radost a pomáhat nacházet jistotu v našem nejistém světě. Vím, že mám dar svou energii a životní elán přenášet na druhé. Nehledejte v tom žádnou esoteriku, ani vyšší principy.


Stačí se nechat nakazit.

Můj příběh: About Me
bottom of page