top of page
DM-30.jpg

NeuroCoaching

NeuroCouching není žádné dogma nebo soubor pokynů jak myslet, žít a pracovat. Je to jedna z mnoha existujících metod koučinku, která si mne osobně získala tím, že se opírá o vědecké poznání fungování lidského mozku. Každý člověk je sice unikátní osobnost, přesto však neurověda popsala řadu metod a procesů, jejichž správným využitím může každý z nás ovlivnit kvalitu svého myšlení a změnit svůj život k lepšímu. 

Můj vztah s klientem je postaven na vzájemné respektu. Vy důvěřujete mým dovednostem a metodě NeuroCoachingu, já na oplátku respektuji Vaši osobnost a snažím se Vám být dobrým průvodcem. Neradím Vám, co máte dělat, ale vytvořím atmosféru důvěry a bezpečí, v níž Vy sami nacházíte a přijímáte ta nejlepší rozhodnutí. Nejlepší pro Vás.

Pokud vám budou naše sezení připadat jako schůzka dvou starých kamarádů, kdy čas nehraje roli, voní káva, hovor bez zádrhelů plyne a vy se cítíte příjemně, jsme na správné cestě. Vhodně pokládanými otázkami Vám otevřu Vaše nitro oproštěné od balastu výmluv, klišé a berliček. To je ten moment, kdy můžete přijít na podstatné věci, které někde hluboko ve Vás vždycky byly, ale nebyla příležitost uvědomit si je.

NeuroCoaching se soustředí na budoucnost. Správná analýza příčin Vašich problémů je sice důležitá, ale my se společně zaměříme především na to, kam míříte a jak se tam dostat. Minulost nezměníme, ale budoucnost máte ve svých rukou a v ní můžete být skutečným leaderem svého života.

Každý člověk je jiný a jiná jsou samozřejmě i koučovací sezení. Vždy však začneme tím, že si nastavíme primární cíle a strategie, na nichž budeme společně pracovat. Cíle jsou výsledky, k nimž směřujeme a strategie jsou kroky, které nás k nim dovedou. Správná strategie je nesmírně důležitá a užitečná, protože slouží jako opěrný bod na naší cestě. Pomáhá kontrolovat směr i čas, udržuje Vaši pozornost a chrání Vás před zbrklými rozhodnutími.

Na každém sezení si sami nastavujete “akce” do příštího sezení. Tyto dílčí cíle jsou jakousi formou závazku vůči Vám samotným i vůči mně. Umožňují nám společně hodnotit Vaše výsledky a plánovat další kroky. Vím, že slovo akce nebo chcete-li úkoly zní děsivě, ale nebojte se. Jsou to nutné milníky na cestě učení. Bez nich bychom se neposouvali dále. Začínáte jinak myslet a současně jinak konat. Protože „po staru“ to nebylo ono. Tyto návyky nového myšlení se Vám budou postupně dostávat pod kůži. A o to nám jde. Každý návyk potřebuje čas. V tomto procesu učení jsem Vám po ruce, jsem Vám oporou. 

Očekávat musíte časovou i mentální náročnost. Přemýšlet o vlastním životě není snadné, vyžaduje to sebereflexi, otevřenost a upřímnost k sobě samotnému.  Je to kolikrát bolestivé, nelíbí se nám to, ošíváme se, vždyť podle starých vzorců jedeme už tolik let. Při NeuroCoachingu budete přemýšlet a jednat trochu jinak než dosud, a to vyžaduje určitou koncentraci, výdrž, vůli a odhodlání. 

Naše sezení budou mít jasně danou strukturu. Mou úlohou bude zajistit Vám během nich takové podmínky, aby se Vaše mysl otevřela a Vy jste uvažovali efektivně a konstruktivně. Pracujeme společně, já jsem odpovědná za správné vedení sezení, Vy se soustředíte na obsah a autonomní hledání nejlepších řešení. 

Neurověda potvrdila, že nejkratší doba pro nový návyk jsou tři měsíce. Tomu odpovídá zpravidla 12 koučovacích sezení. Po uplynutí této doby byste se již měli obejít bez mé přítomnosti a měli byste být schopni pokračovat sami. A jestli se ještě uvidíme? Kdykoli, při zdolávání nových cílů a přání. Vždyť nic není definitivní. Tak, jak se mění svět, měníme se my.

Jsem přesvědčena, že společně odemkneme Váš netušený potenciál a z výsledků budete nadšeni. 

NeuroCoaching: About Me
bottom of page